torsdag 1 mars 2018

Cinema Releases 20180302

Cinema Releases 20180302

Movies I've seen at the cinema or think is interesting to see ...

Filmer jag sett på bio eller tycker verkar intressanta att se...

20180309  12 Strong - Lion Gate
                    https://12strongmovie.com/
                    Another good warmovie

Some addition rules about torture

Some added rules on torture to memory handle and concussion
... stress argumentation leads to psychological aggression against people, experienced after an hour of intense aggressive conversation ... a few hours of loud argumentation, screaming and strange voices make him / her disturbed and make him / her difficult to hang out with others and leads to aggression in personal relationships ... however, you always know what you do physically.
---
Några adderade regler om tortyr till minneshantering och hjärnskakning

...stress argumentation leder till psykologisk aggrisivitet mot personer, upplevs redan efter en timme av intensivt aggresivt samtal


...några timmar av högljud argumentation, skrik och konstiga röster gör honom/henne störd och får honom/henne svårt att umgås med andra och leder till aggression i personrelationer

...dock vet man alltid vad man gör fysisk.

copyright@2018 Jan Richard A Svanberg

fredag 2 februari 2018

Cinema Releases 20180202

Cinema Releases 20180202

Movies I've seen at the cinema or think is interesting to see ...

Filmer jag sett på bio eller tycker verkar intressanta att se...

20180207  Fifty Shades Freed - Universal
                    Official - http://www.fiftyshades.se/
                    This trailer looks like a good one
20180214  Black Panther - Marvel Studios
                    Official - http://marvel.com/movies/movie/224/black_panther
                    The most exciting scince Thor, this will be incredible

Black Panter 14 februari

Hej! Väntar ni med på Black Panter 14 februari det är så för mig med. Jag tror den är så välgjord.
Jag har höga förväntningar.

Passiv tortyr där tystnad och press är orsaken till dubbelt arbete för hjärnan då den knappt klarar arbete med samtal är torterarens fel. Det är press på 100- 120 ord per minut på var timme, det är konstant och svårt. Då handlar det om minneskomplikationer efter för mycket minnesanvändning.

---
Hey! Are you waiting for the Black Panther February 14th, that's the way for me. I think it's so well-made.
I have high expectations.

Passive torture where silence and pressure are the cause of dual work for the brain as it is barely able to work with conversation is the torturer's fault. There is pressure of 100-120 words per minute for every hours, it is constantly and difficult. Then it's about memory complications after too much memory usage.

söndag 21 januari 2018

Cinema Releases 20180121

Cinema Releases 20180121

Movies I've seen at the cinema or think is interesting to see ...

Filmer jag sett på bio eller tycker verkar intressanta att se...

20180124  Padmaavati - Bollywood
                    Official - http://www.sonypictures.com/movies/jumanjiwelcometothejungle/
                    This will be a realy good actionmovie, good job
20171222  Maze Runner - The Death Cure -  20th Century Fox
                    Official - https://www.foxmovies.com/movies/maze-runner-the-death-cure
                    Exciting last part Maze Runner
And that start of movies of year 2018

torsdag 4 januari 2018

Blogginlägg 4/1-17

Blogginlägg 4/1-17

If their pass 17 year, so u can not rescue a person that have get injuries under/after that time. It is impossible and a little ridiculously to try.
And i already stand here with the responsibility. And  do not disappear if situation is solve, and even worse if situation not possible to solve, it could be a gravestone. I chose to continue.
I am the child with rights and shall have my assets and property.
And a man that not have had his own child yet, is still a child himself.
I will not Xray any more, and it will not bee/see anything on the pictures, and i dont shall/need not.
I protect my life, my dick, my telepathy, and my money, and possibility to free life and sex. Im aware of riscs, when it not anything on the pictures. And im not taking over any other titel after 17 years, they keep it, and i need to solve my situation.

Its a metal with no diffraction, light and sound pass right throught the material without notice it.

And someone have done a simulacrum about my person, it not correct, im nice, have never been sick, and im am a star, and a Hero

-----

Om det gått 17 år, så går det inte och rädda en person som fått skador under/efter den tiden. Det är omöjligt och lite löjligt.
Och jag står redan där med ansvaret. Och det försvinner inte för att situationen är löst, och det blir mycket dystert när den inte går att lösa, det kan bli en gravsten. Jag väljer och fortsätta.
Jag är barnet med rättigheter och skall ha mina tillgångar och egendom.
En man som inte fått barn än, är fortfarande själv ett barn.
Och jag skall inte röntga nåt mer, och det finns inte nåt på bilderna, och jag vaken skall/behöver inte.
Jag är rädd om mitt liv,min kuk, min Telepathskap och mina pengar och möjliheten till ett fritt liv och sex. Och är medveten om risker, när det inte finns nåt på bilderna. Och jag tar inte över någons titel efter 17 år, den får de  behålla, dessutom behöver jag lösa min situation.

Det är en metal utan diffraction, ljus och ljud passerar rakt igenom utan att upptäcka den.

Och någon har gjort en skenbild av min person, den stämmer inte, jag är fin, har aldrig vart sjuk och är stjärna och Hero.

Richardfredag 29 december 2017

Cinema Releases 20171229

Cinema Releases 20171229

Movies I've seen at the cinema or think is interesting to see ...

Filmer jag sett på bio eller tycker verkar intressanta att se...

20171222  Jumanji - Welcome to the Jungle -  Sony Columbia
                    Official - http://www.sonypictures.com/movies/jumanjiwelcometothejungle/
                    The first jumnji with the boardgame was fantastic

And that all movies of year 2017